SF
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   1BRP,1BRP,1BRP bhp B013
  1LT bhp D203
3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
2 8:20- 9:05 3F4P-3/3 zipż B012
1BBA-1/2,1BBA-2/2 bhp B013
1BRP-3/3 wy.tech.gast B013
  3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
3 9:10- 9:55 1BBA-2/2 wy.tech.gast B012
  1BBA zaj. z wych B013
3F4P-3/3 zipż B012
3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
4 10:00-10:45 1BBA-2/2 zp-proc.tech B012
  1FTH-2/2,1FTH-1/2 bhp B013
3BGA-1/3 zp-tech.gas B012
3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
5 11:00-11:45 1BBA-2/2 zp-proc.tech B015
  1BBA-2/2 wy.tech.gast B013
3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
3BGA-1/3 zp-tech.gas D202
6 11:50-12:35 1BBA-2/2 zp-proc.tech B015
  2BBA-2/2 wy.tech.gast B013
3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
3BGA-1/3 zp-inn.us.ga D202
7 12:45-13:30 1BBA-2/2 zp-proc.tech B015
    3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
3BGA-1/3 zp-inn.us.ga D202
8 13:35-14:20 1BBA-2/2 zp-proc.tech B015
    3BGA-1/3 zp-tech.gas D201
 
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum