2HT 2Technik architektury krajobrazu
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 wf MS Dsg2 j.polski JV F001 hit UM D203 j.niemiecki HK B014 j.polski JV A003
2 8:20- 9:05 wf MS Dsg2 j.polski JV F001 historia WW F103 roś. ozdob. JK E001 biologia BI F113
3 9:10- 9:55 chemia BR F114 pod.projk.a. MC B013 p.ruch.T RB A003 zp-rośl.ozd-1/2 WW E002
zp-u.p.ter.z-2/2 LR E001
matematyka PA F011
4 10:00-10:45 matematyka PA F011 j.angielski KB A002 j.niemiecki HK B014 zp-rośl.ozd-1/2 WW E002
zp-u.p.ter.z-2/2 LR E001
geografia DK B012
5 11:00-11:45 biologia BI F113 historia WW F103 eksp.m.u.poj LR E001 zp-rośl.ozd-1/2 WW E002
zp-u.p.ter.z-2/2 LR E001
roś. ozdob. JK E001
6 11:50-12:35 religia JF B010 matematyka PA F011 religia JF F115 zp-u.p.ter.z-1/2 LR E001
zp-rośl.ozd-2/2 JK E003
zaj. z wych JK E001
7 12:45-13:30 j.angielski KB A002 fizyka KA F109 podst.przed. KC F103 zp-u.p.ter.z-1/2 LR E001
zp-rośl.ozd-2/2 JK E003
u.p.t.z LR E001
8 13:35-14:20 informatyka-1/2 MG F112 informatyka-2/2 MG F112 wf MS Dsg2 zp-u.p.ter.z-1/2 LR E001
zp-rośl.ozd-2/2 JK E003
u.p.t.z LR E001
Drukuj plan
wygenerowano 16.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum